Algemene Voorwaarden

1. Gebruiksvoorwaarden

1.1 Dit document bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van ErotiekBuddy.nl ('website'). U dient deze door te nemen alvorens gebruik te maken van onze website.

1.2 Dit document beschrijft de overeenkomst tussen de website gebruiker ('u') en ErotiekBuddy.nl, haar eigenaars, werknemers, hulpkrachten, ontwerpers of vertegenwoordigers ('ErotiekBuddy' of 'wij').

1.3 Door het betreden, bekijken of gebruiken van de ErotiekBuddy.nl website erkent u dat u de Algemene Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt en erdoor gebonden bent.

1.4 Het bookmarken of rechtstreeks betreden van eender welke pagina van deze website houdt een impliciete aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in.

2. Leeftijd en Verantwoordelijkheid

2.1 U erkent van een volwassene te zijn die wettelijk toegestaan is om inhoud voor volwassenen te betreden en te bekijken. De website wordt aan u voorzien op voorwaarde dat die niet beschikbaar wordt gemaakt aan minderjarigen of aan hen die om een andere reden wettelijk gezien geen inhoud voor volwassenen mogen betreden of bekijken.

2.2 Door het betreden, bekijken of gebruiken van de website erkent u:
(a) dat u instemt om sexueel getint materiaal te bekijken;
(b) dat enkel u verantwoordelijk bent voor uw handelingen;
(c) dat u van elk toekomstig recht afziet om wettelijke acties tegen ErotiekBuddy te ondernemen voortvloeiend uit uw gebruik van deze website.

3. Copyright en Handelsmerken

3.1 Al het materiaal op deze website is beschermd door copyright en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag:
(a) een kopie van deze website downloaden op uw lokale harde schijf van de computer waarmee u de website betreedt;
(b) onderdelen van deze website printen (harde kopiлn), maar enkel voor prive, persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

3.2 Het is ten strengste verboden om eender welk materiaal dat u downloadt van deze website te reproduceren, aan te passen, te verdelen of opnieuw te publiceren zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van ErotiekBuddy.

3.3 De ErotiekBuddy naam en logo is een handelsmerk van ErotiekBuddy.

3.4 Indien u de copyright wetten niet respecteert, zal u ErotiekBuddy volledig terugbetalen voor haar advokaatskosten en elke andere kosten die zouden ontstaan tijdens deze periode.

3.5 Het 'wegkapen' of registeren van internetdomeinennamen die rechtstreeks ons handelsmerk bevatten (ErotiekBuddy) of die erop gelijken (bvb contactxxx) is eveneens verboden.

4. Disclaimers

4.1 ErotiekBuddy stelt deze website en haar inhoud ter beschikking "zoals zijnde" en "zoals beschikbaar". ErotiekBuddy besteedt veel zorg aan de creatie en onderhoud van de website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie en de correcte functionaliteit van de software. Daarom kan ErotiekBuddy niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik ervan. Wanneer wij verwittigd worden van fouten of onvolledigheid, dan zullen wij zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

4.2 De bedoeling van ErotiekBuddy beperkt zich tot het bieden van de mogelijkheid aan adverteerders om hun diensten/producten mee te delen aan haar bezoekers. Wat hier eventueel uit voorkomt, valt niet meer onder de verantwoordelijkheid van ErotiekBuddy.

4.3 ErotiekBuddy is een advertentieplatform dat haar advertentiesoftware in verschillende landen ter beschikking stelt. ErotiekBuddy wil zoveel mogelijk rekening houden met de plaatselijke en regionale regels van de samenleving. Indien bepaalde delen van de website ongeoorloofd of ongepast zouden zijn, breng ErotiekBuddy dan op de hoogte en ErotiekBuddy zal haar best doen om hiernaar te handelen.

5. Advertenties

5.1 Deze website stelt advertentieruimte beschikbaar voor bezoekers. Alle informatie die in deze advertenties wordt geplaatst, wordt publieke informatie.

5.2 ErotiekBuddy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties geplaatst door bezoekers.

5.3 Advertenties op ErotiekBuddy.nl dienen in het Nederlands opgemaakt te zijn.

5.4 Advertenties worden regelmatig gecontroleerd op inhoud en relevantie. Advertenties die ongepaste of irrelevante inhoud bevatten, worden hierbij verwijderd. De adverteerder kan op een 'blacklist' geplaatst worden.

5.5 Het is niet toegestaan om in de titel van uw advertentie opmaakelementen (streepjes, sterretjes, ...) te gebruiken.

5.6 Pornografische advertenties zijn niet toegestaan.

5.7 Het is NIET mogelijk om advertenties zelf te verwijderen! Wij kunnen uw advertenties laten vervallen zonder u hiervan op de hoogte te stellen, dit om oude advertentie te voorkomen en onze site up to date te houden. Mocht u willen dat wij om welke reden dan ook de advertentie voor uw verwijden zijn hier kosten aan verbonden! de kosten van het verwijderen van een advertentie zijn 25,00 euro, dit bedrag wordt gevraagd gezien dit ons veel tijd kost. U ontvangt via uw mailadres waarvan wij de mail met het verzoek ontvangen een betalings verzoek van PayPal, zodra wij dit bedrag hebben ontvangen zullen wij binnen 3 werkdagen de advertentie verwijderen. Heeft u Spoed of wilt u buiten kantoor uren een advertentie laten verwijderen dan moet u dit aangeven in uw email, wij rekenen dan een toeslag op de normale kosten van 25 euro (Totaal 50,00). Mails zonder advertentie links worden als NIET ontvangen beschouwd!

5.8 Het is NIET mogelijk om advertenties zelf te wijzigen! Wij kunnen uw advertenties wijzigen indien u dit nodig acht of als u een fout heeft gemaakt. Mocht u willen dat wij om welke reden dan ook de advertentie voor uw wijzigen zijn hier kosten aan verbonden! de kosten van het wijzigen van een advertentie zijn 25,00 euro, dit bedrag wordt gevraagd gezien dit ons veel tijd kost. U ontvangt via uw mailadres waarvan wij de mail met het verzoek ontvangen een betalings verzoek van PayPal, zodra wij dit bedrag hebben ontvangen zullen wij binnen 3 werkdagen de advertentie wijzigen. Heeft u Spoed of wilt u buiten kantoor uren een advertentie laten wijzigen dan moet u dit aangeven in uw email, wij rekenen dan een toeslag op de normale kosten van 25 euro (Totaal 50,00). Mails zonder advertentie links worden als NIET ontvangen beschouwd!

6. Links

6.1 Deze website bevat links naar andere websites. ErotiekBuddy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites. Wel zullen wij trachten om het linken naar dubieuze websites te weren. ErotiekBuddy behoudt zich het recht om ongewenste links te verwijderen.

7. Betaalnummers & Speciale SMS

7.1 Advertenties waarin een betaalnummer vermeld wordt (070, 090x), moeten verplicht het juiste tarief erbij vermelden.

7.2 Advertenties met vermelding van een SMS-nummer waarvoor de kostprijs niet de prijs van een standaard SMS is, moeten verplicht de juiste prijs erbij vermelden.

8. Spam

8.1 ErotiekBuddy hecht veel belang aan de privacy van haar gebruikers. Het is niet toegestaan om gebruikers van ErotiekBuddy ongevraagd email te sturen, tenzij de email betrekking heeft op de advertentie.

8.2 Het online contactformulier op ErotiekBuddy mag enkel gebruikt worden voor het verzenden van enkelvoudige berichten.

8.3 Het meermaals plaatsen van dezelfde advertentie wordt eveneens beschouwd als spam, en is bijgevolg niet toegestaan.

9. Nieuwsbrief

9.1 Het emailadres dat een adverteerder ingeeft bij het plaatsen van een advertentie, wordt toegevoegd aan onze mailinglijst. Deze mailinglijst kan gebruikt worden om adverteerders op de hoogte te brengen van eventuele vernieuwingen aan ErotiekBuddy, promoties of enquetes.

9.2 Adverteerders kunnen op elk moment verzoeken om van de mailinglijst verwijderd te worden door een verzoekje te sturen naar info@ErotiekBuddy.com.

10. Toegang

10.1 Hoewel wij ons best doen om een constante, ononderbroken toegang tot deze website te voorzien, kunnen wij dit niet steeds garanderen. ErotiekBuddy neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor onderbreking of vertraging.

11. Privacy

11.1 Het gebruik van persoonlijke gegevens die u aan ons voorziet, wordt behandeld in ons Prive Beleid.

12. Aansprakelijkheid

12.1 U bent ermee akkoord dat ErotiekBuddy onder geen omstandigheden aansprakelijk kan gesteld worden voor elk direct of indirect verlies, kwetsuur, of schade die zich zou voordoen.

12.2 ErotiekBuddy is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit geplaatste advertenties en transacties of contacten die daaruit volgen.

13. Algemeen

13.1 Aanpassingen: ErotiekBuddy behoudt zich het recht om dit beleid op eender welk moment aan te passen en zonder voorafgaande verwittiging, geldig vanaf dat het bijgewerkte document beschikbaar is op de website. U bent verantwoordelijk om regelmatig dit document te herbekijken.

13.2 Rechtspraak: Deze voorwaarden vallen in overeenstemming met de Belize wet. Eender welk geschil voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden of uit uw gebruik van deze website zullen enkel behandeld worden door de Belize rechtbanken in Belize City. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de persoonlijke rechtspraak door en de komst in die rechtbanken.

13.3 Wettelijke Geldigheid: Indien onderdelen van deze overeenkomst niet wettelijk, correct of afdwingbaar zijn, blijft de inhoud of geldigheid van andere delen hierdoor onbeпnvloed.

13.4 Contact Details: Gelieve onze webmaster te contacteren indien u vragen/klachten/opmerkingen/suggesties zou hebben omtrent deze Algemene Voorwaarden.

13.5 © 2006 ErotiekBuddy ® Alle Rechten Voorbehouden

 
     
 
 
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!